Blog o mojej lekomanii i fobii społecznej, o agorafobii, psychoterapii, o tym jak odstawiłem leki i co robię teraz..

Objawy uzależnienia od leków uspokajających (benzodiazepin) Wpis o podstawowych objawach uzależnienia od benzodiazepin znanych mi z autopsji, literatury oraz kontaktów z innymi uzależnionymi..

Konsekwencje uzależnienia od leków z grupy benzodiazepin (cz. I – IV) Cykl wpisów o tym jakie zagrożenia niesie i do czego może prowadzić przewlekłe, regularne stosowanie anksjolityków

Gdzie i jak odstawiać leki uspokajające (cz. I i II) Przemyślenia i refleksje na temat bezpiecznych sposobów odstawiania benzodiazepin i dobrych placówek medycznych gdzie można by to robić..