UA-43269020-1

Wykaz benzodiazepin

 

Nazwa generyczna (handlowa)5

Czas półtrwania (h)1
[aktywnego metabolitu]

Grupa docelowa2

Równoważnik

(10 mg diazepamu)3

Alprazolam (Xanax)

6-12

a

0.5

Bromazepam (Lexotan, Lexomil)

10-20

a

5-6

Chlordiazepoxide (Librium)

5-30 [36-200]

a

25

Clobazam (Frisium)

12-60

a,e

20

Clonazepam (Klonopin, Rivotril)

18-50

a,e

0.5

Clorazepate (Tranxene)

[36-200]

a

15

Diazepam (Valium; Relanium)

20-100 [36-200]

a

10

Estazolam (ProSom)

10-24

h

1-2

Flunitrazepam (Rohypnol)

18-26 [36-200]

h

1

Flurazepam (Dalmane)

[40-250]

h

15-30

Halazepam (Paxipam)

[30-100]

a

20

Ketazolam (Anxon)

30-100 [36-200]

a

15-30

Loprazolam (Dormonoct)

6-12

h

1-2

Lorazepam (Ativan)

10-20

a

1

Lormetazepam (Noctamid)

10-12

h

1-2

Medazepam (Nobrium)

36-200

a

10

Nitrazepam (Mogadon)

15-38

h

10

Nordazepam (Nordaz, Calmday)

36-200

a

10

Oxazepam (Serax, Serenid, Serepax)

4-15

a

20

Prazepam (Centrax)

[36-200]

a

10-20

Quazepam (Doral)

25-100

h

20

Temazepam (Restoril, Normison, Euhypnos)

8-22

h

20

Triazolam (Halcion)

2

h

0.5

Nie-benzodiazepiny, z podobnym działaniem4,5

 

 

 

Zaleplon (Sonata)

2

h

20

Zolpidem (Ambien, Stilnoct)

2

h

20

Zopiclone (Zimovane, Imovane)

5-6

h

15

1.       Czas półtrwania: zmierzony od momentu zażycia pojedynczej dawki, do momentu osiągnięcia stężenia we krwi równego połowie stężenia maksymalnego po jej zażyciu. Czas półtrwania aktywnego metabolitu pokazano w nawiasach kwadratowych. Zależy w dużej mierze od konkretnego organizmu.

2.       Rynek docelowy: mimo podobnego działania wszystkich benzodiazepin, sprzedaje się ja jako głównie przeciwlękowe (a), nasenne (h) albo przeciwdrgawkowe (e).

3.       Równoważniki diazepamu nie zawsze zgodne u różnych autorów, oraz zmienne u różnych.

4.       Chemicznie różniące się od benzodiazepin, ale posiadające podobny mechanizm działania.

5.       Wszystkie te leki są rekomendowane do użytku nie dłużej niż 2-4 tygodnie.

Tabela pochodzi z artykułu prof Heather Ashton pt ” Jak działają benzodiazepiny? Jak je odstawić po wielu latach stosowania?” 

Aby otrzymywać informacje o nowych wpisach i tematyczne materiały zapisz się na mój blogowy, bezpłatny 

 

NEWSLETTER

Email
Imię